Financial Lease

Financial Lease is een 100% financieringsvorm die zich het best laat vergelijken met een bancaire lening.

Het investeringsbedrag wordt gefinancierd exclusief BTW. Vanaf de startdatum van de leaseovereenkomst wordt gedurende een vaste periode het gefinancierde bedrag, vermeerderd met rente, in maandelijkse termijnen terugbetaald.

Bij een financiële leaseovereenkomst wordt u economisch eigenaar en neemt u het object/de objecten op in uw activa en schrijft deze af over de fiscaal geaccepteerde looptijd. De Lessor (Financier) koopt het object van de leverancier en verkrijgt daarmee het juridisch eigendom. U verkrijgt het juridisch eigendom automatisch bij betaling van de laatste termijn.

Het BTW-bedrag over de contante waarde van de maandelijkse leasetermijnen wordt vooraf in rekening gebracht en zal gelijktijdig worden geïncasseerd met de eerste leasetermijn.