Uitleg Lease

Er bestaat bij sommigen het idee dat leasing duurder zou zijn dan een lening bij de huisbankier. Dit zou waar zijn als er niet verder gekeken wordt naar de mogelijkheden die een leaseconstructie kan bieden. Bij elke vorm van financiering zal een financier bepaalde zekerheden vragen. Bij leasing wordt een aantal van deze zekerheden verwerkt in het tarief, waaronder:

 • Risico-opslag voor non-betaling;
 • Reserveringen voor versnelde veroudering van apparatuur;
 • Marge/administratiekosten voor financier.

Een maandtarief bestaat dus niet alleen uit een rentebestanddeel. De rente die wordt gehanteerd wordt bepaald aan de hand van de actuele rentestand op de geld- en kapitaalmarkt op het moment van activeren van het leasecontract. Daarnaast hebben de volgende aspecten invloed op het tarief:

 • Kredietwaardigheid van de klant;
 • Hoogte van de investering;
 • Gangbaarheid van het te leasen object.

Een duidelijk voordeel bij leasing is dat het rentepercentage de gehele looptijd vaststaat.

Juist voor ondernemingen met zeer ruime financiële middelen is het zinvol om effectiever met het werkkapitaal om te gaan. De tendens is vaak aanschaf van kapitaalgoederen op eigen boek te doen omdat de financiële ruimte dit toelaat. Dit heeft voor uw bedrijf wel een aantal consequenties die niet altijd worden ingezien:

 • Hoogte van de investering; U draagt als organisatie wel het verouderingrisico als u investeringen op eigen boek doet terwijl u bij leasing dit risico verlegt naar een derde partij.
 • Bij aanschaf van apparatuur zal er minder investeringsruimte overblijven om dit aan te wenden voor winstgevende zaken binnen uw bedrijf.

Lease is een moderne vorm van financieren. In het hedendaagse bedrijfsleven ligt de nadruk veel meer op het gebruik van de bedrijfsmiddelen en niet zozeer op het bezit ervan. Het daadwerkelijk bezit van bedrijfsmiddelen betekent investeringen voor een ondernemer waardoor de bestedingruimte wordt beperkt. Zowel een forse aanslag op de liquiditeit als een beperking van de kredietruimte bij de huisbank.

Lease is niet meer dan beschikbaar stellen van bedrijfsmiddelen door een financier gedurende een vooraf vastgestelde periode. Het leaseobject alleen dient als onderpand voor de leasemaatschappij.

 • Meer financiële ruimte
  Bescherming van de kaspositie of rekening-courant bij de huisbankier.
 • Goede timing
  Aanschaf van het bedrijfsmiddel als het nodig is en niet pas als hier de financiële middelen direct beschikbaar zijn.
 • Eenvoudig budgetteren
  Duidelijk inzicht in toekomstige kosten.
 • Duur?
  Met het geld wat u niet direct in een keer dient uit te geven kunt u zaken regelen die niet te financieren zijn (marketing, personeel enz.) wat de klant uiteindelijk een veelvoud opbrengt in vergelijking met de leasekosten.